Amsterdams Buurvrouwen Contact
wordt onderdeel van De Regenboog Groep

Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC) is een non-profitorganisatie die al ruim twintig jaar
anderstalige geïsoleerde vrouwen en vrijwilligers verbindt. De anderstalige geïsoleerde vrouwen
krijgen Nederlandse les van de vrijwilliger en leren zo tegelijkertijd meer over de Nederlandse
samenleving, waardoor hun zelfredzaamheid groeit. Vrijwilligers doen omgekeerd juist kennis op
over een andere cultuur, wat verrijkend werkt op persoonlijk vlak. Het lesgeven aan huis als
‘buurvrouw’ geeft hen veel voldoening. Op die manier bevordert het ABC sociale verbindingen in de
buurt.

Per medio 2023 zal het ABC onderdeel worden van De Regenboog Groep. Deze Amsterdamse
organisatie zet zich in voor diverse doelgroepen die tijdelijk of langer ondersteuning nodig hebben,
waaronder nieuwkomers, daklozen en mensen in armoede. De organisaties werkten al samen, met
deze overgang blijft het aanbod van het ABC geborgd voor de toekomst.

De activiteiten, doelgroep, aanpak en werkwijze van het ABC blijven ongewijzigd. Ook blijft het ABC
voorlopig opereren onder dezelfde naam. Het kantoor van het ABC zal binnenkort verhuizen van het
Begijnhof naar de Oranje Nassaulaan 51, waar ook de afdeling Informele Zorg van De Regenboog
Groep is gevestigd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van het ABC of met Sander Egas,
waarnemend directeur ABC en manager Informele Zorg De Regenboog Groep
(segas@deregenboog.org).