Voor wie?

Anderstalige geïsoleerde vrouwen

Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC) helpt al ruim twintig jaar anderstalige geïsoleerde vrouwen bij het leren van de Nederlandse taal. We zijn er voor deze kwetsbare vrouwen die vaak tussen wal en schip vallen. Wekelijks geven ruim 200 ‘buurvrouwen’ als taalmaatje thuisles om zo de zelfredzaamheid te vergroten.

Doelgroep

De doelgroep van het ABC bestaat uit anderstalige vrouwen. Het zijn vrouwen met een Nederlandse taalkennis op beginnersniveau (A0-A1), die daardoor doorgaans belemmerd worden in het actief deelnemen aan de samenleving. Een verbetering in het taalniveau stelt hen in staat om zich op persoonlijk en professioneel vlak te ontwikkelen. Vaak zijn deze vrouwen aan huis gebonden vanwege praktische belemmeringen, zoals het ontbreken van een verblijfsvergunning, kinderopvang, gezondheidsproblemen, mantelzorg, geldproblemen en / of andere zorgen. Bovendien komt analfabetisme vaak voor. Een taalmaatje aan huis biedt de uitkomst in de vorm van wekelijkse een-op-een begeleiding.

Leerdoelen

Leerdoelen

Anderstalige geïsoleerde vrouwen gaan samen met hun taalmaatje aan de slag met de praktische dagelijkse dingen. Er is met name aandacht voor de spreekvaardigheid. Lesnemers leren bijvoorbeeld een gesprek met de dokter te voeren, een oudergesprek te oefenen met de juf, een praatje met de buren te maken, post beantwoorden, voorlezen aan de kinderen of met de tram gaan. Deze focus voor zelfredzaamheid komt ook tijdens de buitenlessen aan bod, bijvoorbeeld in de supermarkt, bibliotheek of het buurthuis.

resultaten

Resultaten

Lesnemers hebben ieder hun eigen lesniveau, leertempo en behoeften. Maatwerk en persoonlijke aandacht zorgen voor succes! Resultaten zijn uiteenlopend, maar hebben als overeenkomst: een verhoogde zelfredzaamheid. Lesnemers emanciperen, integreren en participeren in de Amsterdamse samenleving. Bijvoorbeeld door deelname aan een activiteit buitenshuis voor een cursus, sport of vrijwilligerswerk. Ook zijn er lesnemers die slagen voor inburgeringsexamens of doorstromen naar regulier taalonderwijs.

Nederlandse les

Wat betekent dit?

In het kort

  • Elke week 1 tot 2 uur
  • Minimaal half jaar
  • Gratis
  • Taalmaatje komt uit de buurt
  • Thuis- en buitenlessen
  • Leerdoelen bepalen lesinhoud
  • Bevorderen zelfredzaamheid
  • Vergroten kennis samenleving
  • Emancipatie, integratie en participatie

Intakegesprek

De intaker komt bij de lesaanvrager thuis langs voor een kennismaking. Ook wordt gekeken wat het lesniveau en de behoeften zijn. Als we denken dat de vrouw sneller of beter geholpen kan worden bij een andere organisatie, dan verwijzen we haar door naar iemand uit ons netwerk. Als ze in aanmerking komt voor thuisles gaan we op zoek naar een taalmaatje in de buurt.

Taalmaatje

Niet zomaar elke vrijwilliger kan aan de slag. Ieder taalmaatje krijgt een zorgvuldig intakegesprek en volgt de basistraining. Ze krijgt begeleiding van een coördinator, kan ze bij ons terecht voor lesmateriaal en we organiseren regelmatig verdiepende workshops. De vrijwilliger woont in de buurt, zodat het laagdrempelig is en zij kennis heeft over de lokale sociale kaart.