Deze keer: Hanneke Folgering
Vrijwilligerscoördinator (VC-er) in Slotervaart

“Hanneke, dit is heel belangrijk werk!”

Na 35 jaar werken als docent in het volwassenenonderwijs, bedrijfsopleider en leidinggevende, kwam er een eind aan dat deel van mijn bestaan. Mijn werkende leven begon in het volwassenenonderwijs, waar ik 17 jaar heb gewerkt als docent geschiedenis, Engels, Nederlands en als decaan. Dit was in de jaren ‘70 en ‘80 toen er nog geen lesmateriaal voor volwassenen bestond. We maakten het zelf (zonder computer!). In die tijd werkte ik ook steeds met anderstaligen, waardoor je heel veel leert over andere culturen. Dit sloot goed aan bij een ander interessegebied: culturele antropologie. Dat heb ik als bijvak, met veel interesse en verbazing gevolgd. Hoe verschillend is elke samenleving en hoe weinig kun je je daar op voorhand bij voorstellen. Het motto ‘niet invullen voor een ander’ drong daarbij wel zeer diep door. Werken en studeren deed ik een vrij groot deel van mijn leven tegelijkertijd.
 Toen het volwassenenonderwijs steeds meer moest gaan opleiden voor de arbeidsmarkt en de vrijwilligheid bij veel cursisten omsloeg in gedwongen leren, ben ik mezelf maar eens gaan omscholen tot bedrijfsopleider. Dat ben ik 16 jaar geweest. In die functie heb ik weer heel veel andere dingen geleerd over het leren van volwassenen. Het toepassen daarvan voelde als een ontdekkingsreis. Bij toeval leerde ik het ABC kennen. Dit sloot natuurlijk goed aan bij wat ik kon en gedaan had. Een andere levenslange interesse van mij is de positie van vrouwen. Opgegroeid in een heel traditioneel gezin zag ik als jongste wat het voor vrouwen betekent om economisch afhankelijk te zijn: een lastige positie. Verder drijft mij een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Daar is veel te weinig van op de wereld en als ik daar iets aan kan bijdragen is dat een voorrecht. De idealen van de Franse revolutie: vrijheid, gelijkheid en broederschap (waar was het zusterschap?) zijn in Nederland enigszins gerealiseerd. Voor zover nog nodig, wil ik daar graag aan bijdragen. Ruim een jaar ben ik nu vrijwilligerscoördinator in Slotervaart. Elke keer als ik een intake-, evaluatie- of eindgesprek heb gedaan, stap ik weer vrolijk op m’n fiets, blij dat ik dit mag meemaken. Wat een hoop verschillende nationaliteiten! Ik had al op een school gewerkt die zich specialiseerde in schakelcursussen voor anderstaligen, waar rond de 100 nationaliteiten zaten. Nu leer ik weer andere kennen, het blijft levenslang leren. Ook de enorme verschillen tussen lesgevers vind ik fantastisch.

Iedereen die over het ABC hoort, zegt: “Hanneke, dit is heel belangrijk werk”. En zo is het.

Hanneke Folgering